Het SVK kan een oplossing zijn voor kandidaat-huurders die geen antwoord vinden op de private huurmarkt.

Ik wil een woning huren

Het Sociaal Verhuurkantoor kan een antwoord zijn voor kandidaat-huurders die om één of andere reden geen antwoord vinden op de private huurmarkt.

De kandidaat-huurder kan zich inschrijven op de wachtlijst van het SVK, maar moet aan een aantal inschrijvingsvoorwaarden voldoen. Als u voldoet aan deze inschrijvingsvoorwaarden kunt u zich als kandidaat-huurder inschrijven op de wachtlijst.

De wachtlijst is gebaseerd op een puntenscore die wordt toegekend op basis van woonnood, inkomen, anciënniteit, kinderlast en de regio waarin u wenst te wonen.

Heeft u een vraag voor ons?

Contacteer ons met uw vraag