Verwachtingen

Een sociaal verhuurkantoor biedt u als eigenaar stevige voordelen. In ruil hiervoor vraagt het SVK:

  • Een woning conform de Vlaamse kwaliteitsnormen (veiligheid, gezondheid, woningkwaliteit - conformiteitsattest). Hiertoe bestaan twee mogelijkheden:
    • De woning is (zo goed als) instapklaar. De woning is conform en er zijn geen werken nodig.
    • U staat als eigenaar in voor de uitvoering van de werken. Indien gewenst kan de technisch coördinator van het SVK u bijstaan bij het zoeken naar mogelijke aannemers en het opvragen van eventuele offertes.
  • Een huurovereenkomst voor 9 jaar (met eventuele vervroegde opzegmogelijkheid voor eigen gebruik).
  • Een huurprijs die lager ligt dan de marktprijs.

Heeft u een vraag?

Contacteer ons