Over het SVK

Algemeen

Het SVK Regio Tielt is één van de meer dan veertig door de Vlaamse Overheid erkende en gesubsidieerde SVK's. Het SVK Regio Tielt is actief in de gemeentes Dentergem (8720), Meulebeke (8760), Pittem (8740), Ruiselede (8755) Tielt (8700) en Wingene (8750) en telt momenteel ruim 180 panden.

Het SVK sluit huurcontracten af met de eigenaar voor een periode van 9 jaar en verhuurt deze woningen aan personen die het meest dringend op zoek zijn naar een betaalbare en kwalitatieve woning.

Het SVK voorziet ook huurbegeleiding aan de onderhuurders om hen vertrouwd te maken met hun rechten en plichten als huurder.
De SVK-huurders kunnen beroep doen op het SVK voor alles wat met hun woonsituatie te maken heeft.

Missie

Het Sociaal Verhuurkantoor Regio Tielt wil het recht op wonen realiseren voor iedereen en in het bijzonder voor de meest kwetsbaren. We realiseren deze opdracht door het huren van betaalbare en kwalitatieve panden van private eigenaars en door ze op onze beurt te verhuren aan onze doelgroep. Zo werkt het SVK aan een betaalbaar en kwalitatief aanbod van huurwoningen in het werkingsgebied.

Werking

Om de kwaliteit van de woningen te garanderen, kan het SVK een aantal opfrissingswerken uitvoeren om de woning in overeenstemming te brengen met de vereiste kwaliteitsnormen. Indien een renovatie van het pand noodzakelijk is, kan de eigenaar verschillende premies genieten.

De eigenaar verhuurt aan het SVK, waardoor wij alle huurdersverantwoordelijkheden dragen. Wij staan in voor de correcte betaling van de huur (ook als de woning leeg staat of als de onderhuurder niet betaalt aan ons) en volgen het onderhoud van de woningen op. In ruil voor deze dienstverlening onderhandelt het SVK een huurprijs die lager ligt dan de marktprijs zodat deze ook betaalbaar is voor de kandidaat-huurders.

De woningen in beheer worden onderverhuurd aan woningzoekenden die zijn ingeschreven op de wachtlijst van het SVK. De woningen worden toegewezen aan de kandidaten die het meest dringend op zoek zijn naar een (andere) woning. Hiervoor werkt het Rsvk met een puntensysteem.

Op die manier zorgt het SVK ervoor dat het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen stijgt voor personen die zich in een kwetsbare situatie bevinden op de huurmarkt.

En daar blijft het niet bij. Het SVK begeleidt zijn huurders bij alles wat te maken heeft met hun woonsituatie. De SVK-huurbegeleiders gaan trouwens geregeld op huisbezoek om het reilen en zeilen op te volgen.

Heeft u een vraag voor ons?

Contacteer ons