Voordelen

Het Sociaal Verhuurkantoor:

  • Betaalt de huur steeds stipt gedurende de volledige huurtermijn;
  • Ziet toe op het onderhoud van de woning en brengt deze in de oorspronkelijke staat op het einde van de overeenkomst, rekening houdend met de normale slijtage;
  • Neemt alle administratieve beslommeringen over: de zoektocht naar een huurder, de opmaak van de huurovereenkomst, de opmaak van een gedetailleerde plaatsbeschrijving, … ;
  • Staat in voor de begeleiding van de huurder;
  • Biedt ondersteuning bij de aanvraag van diverse premies waar u als eigenaar - verhuurder via een SVK en onder bepaalde voorwaarden recht op hebt. Hieronder volgt een overzicht van de diverse premies:

Binnen het wettelijk kader:

Verhuren aan het SVK gebeurt binnen het wettelijk kader van de woninghuurwet. U behoudt dus als eigenaar de voordelen en zekerheden die de huurwet u biedt.
Door te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor werkt u als eigenaar samen met een professionele partner!

Heeft u een vraag?

Contacteer ons