Toewijzing

U hebt alle voorwaarden gelezen. U bent met alle ingevulde documenten naar ons kantoor gekomen en u bent ingeschreven. Wat gebeurt er nu?

Voor u een woning krijgt:

U krijgt van ons via de post uw inschrijvingsbewijs en uw definitief inschrijvingsnummer. Hou dit zeer goed bij.

U komt op de wachtlijst terecht. Waar u wil wonen, uw woonnood en de grootte van uw woning bepalen de duur van de wachtperiode.

In alle oneven jaren actualiseren we onze wachtlijst. U krijgt dan van ons een brief waarin we u vragen of u nog steeds een woning wilt huren. U kan uw woningkeuze dan ook aanvullen of veranderen. We controleren ook of u nog steeds aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoet.
Uw dossier kan geschrapt worden als:

  • U te laat of niet reageert op de actualisatie.
  • U niet meer voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden.

U bent aan de beurt

Indien er een woning vrijkomt, wordt er een lijst getrokken van alle kandidaat-huurders die in aanmerking komen voor deze woning.

Uit deze lijst ontvangen de eerste 15 à 20 kandidaat-huurders op onze wachtlijst een aanbodbrief.

Op deze brief dient u aan te duiden of u al dan niet geïnteresseerd bent in de woning. De aanbodbrief dient u ondertekend én met de opgevraagde documenten terug te bezorgen aan het SVK. Dit dient te gebeuren vóór de opgegeven datum.

Na de opgegeven datum verwerkt het SVK de informatie die we hebben binnengekregen van alle geïnteresseerde kandidaat-huurders. Indien u, afhankelijk van uw plaats op de wachtlijst, in aanmerking komt voor de betrokken woning, zal het SVK u contacteren om de woning te bezichtigen. Tijdens deze bezichtiging kunt u nog steeds beslissen of u al dan niet ingaat op het aanbod. OPGEPAST: afhankelijk van de reden van weigering kan een sanctie toegekend worden.
De woning wordt toegewezen aan de eerste geïnteresseerde kandidaat-huurder op de wachtlijst.

Indien u in aanmerking komt voor de woning, kunt u tot tweemaal toe een woning weigeren. Na twee weigeringen krijgt u 3 minpunten voor een periode van een jaar. Dit houdt in dat u zal zakken op de lijst.

Heeft u vragen over de toewijzing van een woning?

Contacteer ons