Veel gestelde vragen

Heb ik recht op huursubsidie?

Bij start van het huurcontract én indien u voldoet aan de voorwaarden, wordt door het SVK de huursubsidie aangevraagd bij Wonen-Vlaanderen. Zij zullen uw aanvraag verwerken en een beslissing nemen. Zowel de huurder als het SVK worden op de hoogte gesteld van deze beslissing.

Heb ik recht op de huurpremie?

De huurpremie ontvangt u wanneer u vier jaar op de wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij staat. U kan nooit de huurpremie en de huursubsidie tegelijkertijd ontvangen. Wonen Vlaanderen zal u automatisch de premie toewijzen die voor u het meest voordelig is.

Wat met de huurwaarborg?

Als huurder betaalt u een huurwaarborg bij de start van het huurcontract en voor verhuis. Dat is verplicht door de regelgeving.
Hoeveel de huurwaarborg bedraagt, hangt af van de huurprijs. De huidige regelgeving zegt dat u de basishuurprijs van twee maanden betaalt.
Heeft u het financieel moeilijk dan kan u aan het OCMW vragen om u te helpen. Wat het OCMW doet, is afhankelijk van gemeente tot gemeente.

Mag ik veranderingen aanbrengen in mijn woning?

Alvorens een verandering te doen in de woning, moet u aan het SVK vragen of u de verandering mag doorvoeren. Het SVK zal u, na overleg met eigenaar, een antwoord bezorgen. Indien nodig wordt dit op papier gezet en toegevoegd aan de plaatsbeschrijving. Pas dan kunt u de verandering doen. Wanneer er veranderingen worden gedaan zonder toestemming van het SVK, zal er bij vertrek gevraagd worden om de woning terug in de oorspronkelijke staat te brengen. De kosten zijn dan voor u.

Wat is vermindering onroerende voorheffing en heb ik hier recht op?

Als een eigenaar een woning verhuurt aan een gezin met minimum twee kinderen of een persoon met een beperking krijgt de eigenaar een belastingvermindering. Deze teruggave van de belastingen is bestemd voor de huurder. Het SVK doet automatisch deze aanvraag voor u. Als huurder ontvangt u een brief met het bedrag van deze vermindering. Ook de eigenaar krijgt deze brief. Het SVK wordt niet op de hoogte gesteld. Om deze teruggave te kunnen ontvangen, dient u deze brief binnen te brengen bij het SVK.

Wat moet ik doen als ik wil verhuizen?

Neem meteen contact op met het SVK.
Als u wil verhuizen naar een andere woning, bedraagt de opzegtermijn 3 maanden. Indien u vragen hebt rond de opzeg, kan het SVK u hierbij helpen.

Heeft u een andere vraag?

Contacteer ons