Inschrijvingsvoorwaarden

Ingeschreven in register

U moet ingeschreven zijn:

  • In het bevolkingsregister
    OF
  • In het vreemdelingenregister

OPGELET! Ingeschreven zijn in het wachtregister is NIET voldoende.

Leeftijd

U kunt zich alleen inschrijven indien u ouder bent dan 18 jaar (meerderjarig). Enkel u en uw samenwonende partner moeten het inschrijvingsformulier ondertekenen. Dat wil dus zeggen:

  • Uzelf
  • Uw man of vrouw
  • Uw wettelijk samenwonende partner
  • Uw feitelijk samenwonende partner

Bent u nog geen 18 jaar, maar woont u begeleid zelfstandig of wenst u dit? Dan kan u zich uitzonderlijk wel inschrijven. U moet hiervoor wel steeds een bewijs binnen brengen.

Inkomen

Vanaf 1 januari 2020 kijken we naar het inkomen van het meest recente aanslagbiljet van de kandidaat huurders. We kijken ook na of je dat jaar nog andere inkomsten ontving, zoals bijvoorbeeld een leefloon. Met het inkomen van de andere gezinsleden houden we geen rekening.

wie?inkomensgrens
alleenstaande zonder personen ten laste25.317 euro
alleenstaande gehandicapte27.438 euro
andere37.974 euro
persoon ten laste2.123 euro

Eigendom

U kunt NIET inschrijven als u een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom óf in volledig vruchtgebruik hebt. Dit gaat ook over een woning of bouwgrond in het buitenland. Zelfs als u maar een paar procent volle eigendom of vruchtgebruik bezit, mag dit niet.

U mag ook geen woning of bouwgrond in erfpacht of opstal hebben of gegeven hebben. Ook als u een woning of bouwgrond in vruchtgebruik bezit, komt u niet langer in aanmerking.

Kreeg u een woning of bouwgrond, bijvoorbeeld door een erfenis, of hebt u een eigendom met je ex-partner, dan zijn er uitzonderingen. Hebt u hierover vragen, contacteer ons gerust via e-mail of telefonisch op 051/ 24 29 07.

Heeft u een vraag over de inschrijvingsvoorwaarden?

Contacteer ons