Lid van HUURpunt vzw

HUURpunt vzw is de federatie van de sociale verhuurkantoren (SVK's) in Vlaanderen.

Lid van HUURpunt vzw

MISSIE

Huurpunt beoogt door beleidsbeïnvloeding de context waarin de SVK's functioneren continu te verbeteren, zodat zij hun missie kunnen verwezenlijken. Huurpunt doet dit op een transparante en democratische manier, met actieve betrokkenheid van de SVK's. Daarnaast zorgt Huurpunt voor ondersteuning van de SVK's op het vlak van organieke wetgeving en werkgeversmaterie.

VISIE

HUURpunt vzw zal de voordelen van de SVK's op verschillende domeinen benadrukken om de maatschappelijke meerwaarde van het concept van de SVK's te onderstrepen. HUURpunt zal tevens naar innovatieve oplossingen zoeken die ook op lange termijn de financiële onderbouw van de SVK's zal zekerstellen. Bovendien heeft HUURpunt als koepelorganisatie de ambitie de SVK's steeds beter te ondersteunen bij het realiseren van hun (groei)doelstellingen.

Bezoek de website van HUURpunt vzw

www.huurpunt.be