Actualisatie 2019

09/04/2019 - 12:31

De actualisatie van de kandidaat-huurders 2019 gaat van start! Eerstdaags krijgen de kandidaat-huurders een actualisatieformulier in de brievenbus.

Wat is actualisatie?

Elk oneven jaar wordt onze wachtlijst met kandidaat-huurders geactualiseerd. Hiervoor roepen wij de hulp in van onze kandidaat-huurders.
Tijdens de actualisatie kan de kandidaat-huurder zijn persoonlijke gegevens aanpassen en nakijken of het door ons gekende inkomen nog klopt. Indien gewenst, kan de kandidaat-huurder ook zijn/haar woonwensen aanpassen.

Voor wie?

Alle kandidaat-huurders die vóór 1 januari 2019 zijn ingeschreven bij het Rsvk Midden West-Vlaanderen vzw.

Wat zal u als kandidaat-huurder ontvangen?

- een begeleidende brief met korte informatie
- een actualisatieformulier

Wat moet u doen als kandidaat-huurder?

Controleer alle gegevens die vermeld staan op het actualisatieformulier

 • Is alles juist?
  Dan dient u het actualisatieformulier enkel te ondertekenen en de volledige bundel terug te bezorgen aan het Rsvk.

 • Zijn er gegevens fout?
  Verbeter waar nodig en voeg de nodige bewijsstukken (bv. belastingbrief) bij het formulier. Onderteken het formulier en bezorg de volledige bundel terug aan het Rsvk.

 • Wenst u als kandidaat-huurder uw woningkeuze aan te passen?
  Kruis aan in welke gemeente u wenst te wonen, kruis aan in welk type pand u wenst te wonen (studio, appartement, huis) én schrijf bij de slaapkamers het minimum en maximum aantal slaapkamers dat u wenst. Onderteken het formulier en bezorg de volledige bundel terug aan het Rsvk.

 • Of wenst u geschrapt te worden?
  Ofwel noteert u dit op het actualisatieformulier en bezorgt u ons de volledige bundel ondertekent terug.
  Ofwel doet u niets en negeert u de vraag tot actualisatie.

 • OPGELET!
  - Indien u als kandidaat-huurder niet reageert vóór de vooropgestelde datum (= 12 mei 2019) wordt ervan uitgegaan dat u wenst
  geschrapt te worden van onze wachtlijst.
  - Als u bent geschrapt van de wachtlijst dan kan u zich nadien én als u voldoet aan de voorwaarden, steeds opnieuw komen
  inschrijven.

Heeft u vragen of twijfelt u over bepaalde zaken?

Contacteer: Nele Spriet - Tel.: 051/24.29.07 - nele.spriet@svkregiotielt.be
Inge Verstraete - Tek.: 051/24.29.07 - inge.verstraete@svkregiotielt.be
U kan ook altijd tijdens de openingsuren langskomen op kantoor.

Daarnaast kan u ook steeds terecht bij De Woonwinkel voor informatie of hulp bij het invullen van de actualisatieformulieren. Waar en wanneer De Woonwinkel bereikbaar is, kan u terugvinden door hier te klikken.

OPGELET! - Huisvestingsmaatschappijen

Onze collega's van diverse huisvestingsmaatschappijen (Bv. De Mandel, De Mandelbeek, Tieltse Bouwmaatschappij, Helpt Elkander, Mijn Huis, Vivendo,...) zullen gelijktijdig met ons hun formulieren tot actualisatie bezorgen aan u. Het is belangrijk dat u, indien gevraagd, ook hierop reageert. Lees goed hun richtlijnen. Bij vragen kan u steeds terecht bij de betrokken Huisvestingsmaatschappij of De Woonwinkel.